KIRO GAADHI

SHAQSI DONAYA INUU HAWLIHISA KU SO QABSADO

 

KIRO GAADI 

WAXA KIRAYSAN KARA HAYADAHA IYO SHAQSIYADKA