ADEEGYADA AY SHIRKADA BIXISO GUUD AHAAN

 

KIRO GAARI 

 

ADEEG TAGSI

 

 

SPARE PARTS

 

 

 

 

KAALIN SHIDAAL

 

IIBINTA GAWARIDA CUSUB

 

IIBINTA GAWADHIDA CELISKA AH