waxaad naga heli kartaa
adeeg tagsi oo kala duwan
sida magalada dhaxdeeda,
garoonka diyaaradaha,
dalxisyada.